Дума Описание
тезгях мн. тезгяхи и тезгяси, (два) тезгяха, м. 1. Специална маса в ресторант, закусвалня, магазин, от където се обслужват клиентите и където се осъществява плащането. Стоя до тезгяха. 2. Специална маса, пригодена за дърводелска, обущарска работа и др.