Дума Описание
тежък тежка, тежко, мн. тежки, прил. 1. Който има голямо тегло. Тежък хладилник. 2. Който изглежда с голямо тегло по външен вид; масивен, плътен. Тежък плат. Тежки облаци. Тежка постройка. 3. Който е лишен от изящество, от лекота, от плавност. Тежка походка. Тежък стил. 4. Прен. Който е неприятен за сетивата и храносмилането. Тежък парфюм. Тежка храна. 5. Прен. Който изисква големи усилия, притеснения, затруднения. Тежка задача. Тежка работа. 6. Прен. Който става с голямо напрежение; напрегнат, труден. Тежък сън. Тежка раздяла. Тежки мисли. 7. Прен. За болест, рана и под. — опасен, сериозен. Тежко състояние. 8. Прен. Много сериозен, значителен. Тежко провинение. 9. Прен. Безжалостен, жесток, суров. Тежко наказание. 10. Прен. Който е изпълнен с препятствия, трудности, нещастия. Тежък живот. 11. Разг. Който е с авторитет, чиято дума се слуша; важен, авторитетен. Тежък стопанин. 12. Разг. С когото трудно се общува. Тежък човек. Тежък характер. 13. Разг. Бавен, муден.