Дума Описание
тежкотоварен тежкотоварна, тежкотоварно, мн. тежкотоварни, прил. 1. Който е пригоден за превоз на тежки товари. Тежкотоварен влак. 2. Прен. Разг. Ирон. Който издържа на голямо натоварване, на големи тежести.