Дума Описание
тежковъоръжен тежковъоръжена, тежковъоръжено, мн. тежковъоръжени, прил. Който е с голямо въоръжение, с много оръжие. Тежковъоръжен войник.