Дума Описание
тежкоатлет мн. тежкоатлети, м. Спортист, който се занимава с тежка атлетика. // прил. тежкоатлетичен, тежкоатлетична, тежкоатлетично, мн. тежкоатлетични. // прил. тежкоатлетически, тежкоатлетическа, тежкоатлетическо, мн. тежкоатлетически.