Дума Описание
тежкаря се тежкариш се, мин. св. тежкарих се, мин. прич. тежкарил се, несв. Жарг. Големея се; тежкарея.