Дума Описание
тежкарка мн. тежкарки, ж. Жена тежкар.