Дума Описание
тежест тежестта, мн. тежести, ж. 1. Само ед. Свойството на телата да падат надолу, да бъдат привличани от Земята, както и силата на това привличане; тегло. Тежестта влияе върху равновесието. 2. Масата на нещо, определена според единица мярка; тегло. Вазата падна с цялата си тежест върху крака му. 3. Тежина. Жената вървеше огъната под тежестта на чантите. 4. Обикн. мн. Тежък предмет. В чантата имаше всякакви тежести - чукове, машини, детайли и др. 5. Прен. Само ед. Важност, значимост.