Дума Описание
тегля теглиш, мин. св. теглих, мин. прич. теглил, несв. 1. Какво. Дърпам с усилие към или след себе си; притеглям, придърпвам, влача. Тегля дрехата й. Конят тегли каруцата. 2. Разг. Какво. Поемайки, всмуквам, изсмуквам. Тегля цигара. Тегля сок със сламка. 3. Разг. Какво. Прекарвам, чертая. Тегля черта. 4. Прен. Какво. Вземам пари от влог или на кредит от банка. За да теглиш, трябва да внасяш. 5. Прен. Разг. Кого. Само в трето лице. Увличам, примамвам. Тегли ме науката. Тегли ме в планината. 6. Какво/кого. Меря тегло. Тегля на кантар. Тегля домати. — тегля се. 1. Дърпам се, опъвам се, обикн. за да се освободя. Аз го държа за ръката, то се тегли. 2. Прен. Разг. Отбягвам, страня, дистанцирам се. Той все се тегли настрани от пас. • Тегля каиша. Разг. Страдам, търпя. • Тегля калема/чертата. Разг. Правя равносметка. • Тегля куршума. Разг. Убивам. • Тегля ножа. Разг. Убивам. • Тегля ушите. Разг. Хокам, мъмря. • Тегля (един) ритник. Разг. Ритам. • Тегля една майна. Разг. Грубо. Напсувам, наругавам.
тегля теглиш, мин. св. теглих, мин. прич. теглил, несв. Разг. Търпя голямо тегло; страдам, патя, мъча се. Цял живот е теглила.