Дума Описание
тегло само ед. 1. Свойството на телата да падат надолу, да бъдат привличани от земята, и силата на това привличане; тежест. Всяко тяло има тегло. 2. Тежестта, определена според единица мярка. Голямо тегло. // прил. тегловен, тегловна, тегловно, мн. тегловни.
тегло мн. тегла, ср. Нещо, от което се страда; страдание, мъка. Голямо тегло.