Дума Описание
тебеширен тебеширена, тебеширено, мн. тебеширени, прил. 1. Който се отнася до тебешир. Тебеширено парче. 2. Прен. Който е с цвят на тебешир; пребледнял. Тебеширено лице.