Дума Описание
тебешир мн. тебешири, (два) тебешира, м. 1. Само ед. Мек бял минерал, калциев карбонат. 2. Парче от такъв минерал, с което се пише върху черна дъска. Пиша с тебешир.