Дума Описание
театър мн. театри, (два) театъра, м. 1. Само ед. Изкуство, в което се поставят драматически произведения на сцена пред зрители, като се използват актьори, декори и др. 2. Учреждение, което осъществява такива постановки. Ръководство на театъра. 3. Сграда, в която се играят такива постановки. Влизам в театъра. 4. Само ед. Съвкупност от драматическите произведения на един народ, на един автор и др. 5. Прен. Място, където се случват, стават важни събития. Театър на ожесточени борби. 6. Прен.