Дума Описание
театрознание само ед. Спец. Наука за театъра.