Дума Описание
театрален театрална, театрално, мн. театрални, прил. 1. Който се отнася до театър. Театрален състав. Театрален декор. 2. Прен. Който е проява на маниерничене, на театралничене, на поза. Театрален жест. // нареч. театрално (във 2 знач.). // същ. театралност, театралността, ж. (във 2 знач.)