Дума Описание
те вин. тях, крат. ги, дат. остар. тям, крат. им, лично мест. За заместване на лица и/или предмети, за които се говори. Трябваше да кажа и на родителите си. защото май само те нищо не подозираха.
те — вж. ти.
те част. Диал. Ето, ето така, ей. Те къде е селото, може и пеш да се стигне.