Дума Описание
твърдя твърдиш, мин. св. твърдях, мин. прич. твърдял, несв.: какво. Заявявам с убеденост, като обикн. доказвам истинността на заявлението си; поддържам мнение, уверявам. Галилей твърди, че Земята се върти.