Дума Описание
твърдоглавщина само ед. Разг. Твърдоглавие.