Дума Описание
твърдоглавство само ед. Твърдоглавие.