Дума Описание
твърдоглавост твърдоглавостта, ж., само ед. Твърдоглавие.