Дума Описание
твърдоглав твърдоглава, твърдоглаво, мн. твърдоглави, прил. Който проявява твърдоглавие.