Дума Описание
твърдение мн. твърдения, ср. Това, което се твърди, което се отстоява като мнение. Нелепо твърдение. Обидно твърдение.