Дума Описание
твърде нареч. В голяма степен; значително, доста, много. Отношението му е твърде лошо. Искаше твърде много.