Дума Описание
творя твориш, мин. св. творих, мин. прич. творил, несв. 1. Създавам нови, оригинални художествени, научни и културни ценности. Творя литература. Художникът твори в ателието си. 2. Ирон. Правя, осъществявам, замислям, обикн. негативни неща. Пак нещо творят зад гърба ни. // същ. творене, ср.