Дума Описание
творчество само ед. 1. Човешка дейност за създаване на нови, оригинални и неповторими духовни и материални ценности; творене. Отдавам се на творчество. 2. Съвкупност от продуктите на такава дейност в определена област или на отделно лице. Литературно творчество.