Дума Описание
творчески творческа, творческо, мн. творчески, прил. 1. Който се отнася до творец и творчество. Творчески портрет. Творчески стил. Творчески успех. 2. Който е проява на творчество. Творческо осмисляне на света.// нареч. творчески.