Дума Описание
творение мн. творения, ср. 1. Творба. 2. Живо същество, създадено от природата, от Бога. Птичката е божие творение.