Дума Описание
творба мн. творби, ж. Продукт на вдъхновена творческа дейност; творение, произведение. Световноизвестна творба. Литературна творба.