Дума Описание
твой твоя, твое, мн. твои, крат. ти, притеж. мест. 1. Който принадлежи на тебе или се отнася до тебе. Това лис твоето куче? Майка ти какво ще каже? 2. Като същ. твоят/твоята. Разг. Твоят/твоята съпруг/съпруга. Твоят пие ли? 3. Като същ. твоята/твоето. Разг. Всичко (обикн. негативно), което се отнася до лицето, на което се говори. Това твоето не мога го понесе! И твоята е една! • На твое място. Ако съм аз. На. твое място не бих се колебал. • Твоя работа. Разг. Не се меся, както ти прецениш. Ако искаш, отивай, ако искаш — не, твоя работа! • Не е твоя работа. Разг. Не се меси, това не те засяга. Не е твоя работа с кого се срещам. • Твоя воля. Както ти искаш, както ти прецениш.