Дума Описание
твар тварта, мн. твари, ж. Живо същество, обикн. животно, насекомо. Тази твар му беше непозната.