Дума Описание
тая - вж. този.
тая таиш, мин. св. таих, мин. прич. таил, несв.; какво. Скривам в себе си, като не позволявам да се забележи, да се разбере; прикривам, спотаявам. Тая болката си. — тая се. 1. Скривам се, спотаявам се; не позволявам да ме видят. Тая се в мазата. 2. Прен. Разг. Обикн. в трето лице. В какво. Съдържам се в нещо, без да се откроявам видимо. Ще видим какво се таи в тази работа.