Дума Описание
тача тачиш, мин. св. тачих, мин. прич. тачил, несв.; какво/кого. 1. Отнасям се с уважение; зачитам, оценявам, уважавам, ценя. Тача мъдростта му. Тача го като човек. 2. Разг. Харесвам. Тача рок. Тача жабешки бутчета.