Дума Описание
татъшен татъшна, татъшно, мн. татъшни, прил. Разг. Който се намира татък, нататък. Татъшна работа.