Дума Описание
татул само ед. Силноотровно растение с бели цветове и бодлив плод.