Дума Описание
татковина само ед. Родина. Моята татковина е България.