Дума Описание
татко мн. татковци, м. 1. Разг. Баща. Татковците да дойдат в училището. 2. Моят баща; тате. Нека татко да каже. 3. Като обръщение на дете към собствения му баща. Татко, кажи! // прил. татков, таткова, татково, мн. таткови.