Дума Описание
тарифа мн. тарифи, ж. 1. Официално установена система от норми, според които се определя размерът на плащания. 2. Остар. Разписание за движение на превозни средства. // прил. тарифен, тарифна, тарифно, мн. тарифни. Тарифна ставка.