Дума Описание
тараш само ед. Жарг. Претърсване. Правя тараш.