Дума Описание
тараба мн. тараби, ж. Разг. Дъска от ограда.