Дума Описание
тапицировка само ед. 1. Тапициране. 2. Тапицерия.