Дума Описание
танц танцът, танца, мн. танци, (два) танца, м. Изпълнение на съгласувани по ритъм и по форма пластични движения на тялото и краката в такт с музика, както и самата музика. Народни танци. // прил. танцов, танцова, танцово, мн. танцови. Танцов ритъм. Танцова стъпка. Танцово изкуство.