Дума Описание
танкер мн. танкери, (два) танкера, м. Плавателен съд за превоз на петрол, течности; кораб цистерна.