Дума Описание
танин само ед. Бяло стипчиво вещество, получавано от борови шишарки и използвано предимно при обработката на кожи. // прил. танинов, танинова, таниново, мн. танинови.