Дума Описание
тамян само ед. Благовонна дървесна смола, използвана за прекадяване, в парфюмерията и др. Слагам тамян в кадилницата. // прил. тамянен, тамянна, тамянна, тамянно, мн. тамянни. // прил. тамянов, тамянова, тамянова, мн. тамянови.