Дума Описание
тамбурашки тамбурашка, тамбурашко, мн. тамбурашки, прил. • Тамбурашки оркестър. Оркестър от музиканти, които свирят на тамбура.