Дума Описание
там нареч. 1. На място, за което се говори. Там, където ще отидеш, всичко е различно. Отивай в града, там ти е мястото. Влязъл в затвора. Там той прекарал цялата си младост. 2. Като част. За изразяване на неопределеност, омаловажаване, пренебрежителност. Вземи там какво да е и бързо се връщай! • Тук-там. Само на някои места, не навсякъде, по-скоро нарядко. Тук-там още е останал сняг.