Дума Описание
талисман мн. талисмани, (два) талисмана, м. Малка вещ, която се носи за късмет; амулет, муска. Имам талисман.