Дума Описание
талаш само ед. Отпадъци при рендосване на дърво. Събирам талаш.