Дума Описание
таласъм мн. таласъми, (два) таласъма, м. 1. В традиционните суеверни представи — зъл нощен дух, който приема различна, обикн. чудовищна форма; привидение. 2. Прен. Пренебр. Човек, който не може да спи нощем и се разхожда.