Дума Описание
талант мн. таланти, (два) таланта, м. 1. Обикн. ед. Творческа надареност, уникална способност в някоя област; наклонност, заложба, дарба, дарование. Имам талант. Талант за учене на езици. Певчески талант. 2. Прен. Талантлив човек.